Αρχική Η Εταιρεία › Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Diamond Award 2019

Diamond Award 2018Diamond Award 2017Diamond Award 2015Diamond Award 2014
 

 

Growth Driver 2019

 

 

Growth Driver 2016

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2011

EN ISO 9001:2015

EN ISO 22000:2005

EN ISO 9001:2008EN ISO 22000:2005

Strongest Companies
in Greece 2010

Strongest Companies
in Greece 2011

Duns Registered