Αρχική Η Εταιρεία › Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Diamond Award 2018Diamond Award 2017Diamond Award 2015Diamond Award 2014
 

 

Growth Driver 2019

 

 

Growth Driver 2016

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2011

EN ISO 9001:2015

EN ISO 22000:2005

EN ISO 9001:2008EN ISO 22000:2005

Strongest Companies
in Greece 2010

Strongest Companies
in Greece 2011

Duns Registered