Συμμετέχουμε ARTOZA 2019

Αρχική Η Εταιρεία › Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας. Επιλέγει τα στελέχη της με αυστηρά κριτήρια, πάντοτε με βάση την εκπαιδευτική κατάρτιση, την σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη και τη διάθεση για ομαδική εργασία.

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της. Διοργανώνει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πωλήσεων, τεχνικά ζητήματα και τις εξελίξεις στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας. Μέσω των εξειδικευμένων σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Εταιρεία στοχεύει στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της σύμφωνα με τις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις και ταυτόχρονα στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εξέλιξη του προσωπικού της εταιρείας έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

200820092010201120122013 2014 201520162017
Διοικητικό Προσωπικό 10 9 98766 678
Προσωπικό Διάθεσης 59 60 56 57 55 55 57 61 61 61
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 69 69 65 65 62 61 63 676869

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Aτομα %
 Ανωτέρα-Ανωτάτη Εκπαίδευση17 23%
 Μέση Εκπαίδευση 45 62%
 Βασική Εκπαίδευση11 15%
 ΣΥΝΟΛΟ 73 100%