ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Προφίλ Μετοχής

Προφίλ Μετοχής

Προφίλ Μετοχής

Στοιχεία Μετοχής
Ημερομηνία Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών  18.7.2002
Κλάδος Τρόφιμα & Ποτά – Τρόφιμα
Τύπος Άυλες Κοινές Ονομαστικές
Αγορά ΧΑ Αγορά Αξιών
ΔιαπραγμάτευσηΚύρια Αγορά
Ώρες Διαπραγμάτευσης Δείτε τον πίνακα
Αριθμός Μετοχών 7.500.000
ISIN GRS448003004
Σύμβολα
ATHEX KANAK
Bloomberg KANAK GA
Reuters KANr.at.
 Ειδική Διαπραγμάτευση ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ