ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 8ης Απριλίου 2013, όρισε ως εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας τον κο. Κουτσιανά Παναγιώτη του Ιωάννη.

Ο κος Κουτσιανάς έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από την 09η Απριλίου 2013.