ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Tommy Stroemstad του Ragnar ArnfinnΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Εκτελεστικό μέλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Στυλιανός Κανάκης του ΔημητρίουΑντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
– Εκτελεστικό μέλος
  Επιχειρηματίας
Ελευθερία Κανάκη του ΣτυλιανούΜέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
– Eκτελεστικό μέλος
Οικονομολόγος
Halvor Liodden του KareΜέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος
– Μη εκτελεστικό μέλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Manuela-Georgeta Banu του MihaiΜέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος
–  Μη εκτελεστικό μέλος
Ιδιωτική Υπάλληλος
Αλεξάνδρα Πιλάτου του ΘωμάΜέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νομικός Σύμβουλος
Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του ΓεωργίουΜέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος Πληροφορικής

Διάρκεια από 15/05/2019 έως 15/05/2024