ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπεύθυνη: κα. Μωραΐτη Μαρία

Τηλ.: 210 24.19.700

Fax: 210 24.62.433

E-mail: metoxes@stelioskanakis.gr